Aktuality
vždy na našem FB
FacebookČinnost sdružení

Založení sdružení

Nápad k založení organizace, která by nabídla občansky založenou alternativu k etablovaným institucím zabývajícím se prezentací nedávné minulosti na území České republiky a jejích sousedů, byl poprvé formulován v lednu 2012 v kruhu přátel s bydlištěm v Brně. Záhy byl zřízen Přípravný výbor, jenž se scházel k pravidelným schůzím, na kterých byla připravována oficiální registrace (proběhla v květnu 2012) a vyjasněno i zaměření budoucí činnosti jakož i organizační struktura sdružení.

Někteří členové CH v Brně, duben 2013
Někteří členové CH v Brně, duben 2013

Přípravný výbor vytyčil sdružení jasné cíle a úseky činnosti. Od začátku bylo jasné, čím chceme být a čím nikoli. Nechceme být pouhým debatérským klubem, v němž se přátelé občasně scházejí „u piva“ a nezávazně, bez konkrétních výsledků a víceméně libovolně diskutují o různých tématech. Naše sdružení chce od začátku své existence fungovat jako profesionální organizace – a to jak ve fungování uvnitř, tak i v působení navenek.

Mezi zakladateli rovněž panoval konsensus, že integrální součástí programu sdružení při zkoumání a dokumentaci nedávné minulosti má být otevřenost. Otevření chceme být i jako organizace. Proto nepřicházelo v úvahu, aby se v ní sdružovali pouze členové z jednoho regionu, z jednoho státu (České republiky), ani pouze akademici-historici. Provincionalismus a fixace na jedno určité národní, profesní prostředí jsou věci, kterým bychom se rádi vyhnuli. Naše řady jsou proto otevřené pro nové členy a participaci spřízněných duší z celého světa, přičemž příslušnost k určité vědecké disciplíně nebo vůbec zkušenosti ve vědecké práci nejsou relevantní (jak se stát členem).

Vybudování struktury

Zakladatelský rok 2012 stál – vedle vyjasnění programového směřování a přípravy prvních projektů – ve znamení zřízení pevné struktury sdružení. Byly uspořádány dva členské sněmy, na druhém z nich (15. července 2012) došlo za účasti 20 členů sdružení k řádným volbám prvních orgánů (předsedy sdružení, Správní rady, Dozorčí rady). Na svém prvním a druhém zasedání jmenovala Správní rada také 11 členů Vědecké rady, kteří pocházejí ze šesti různých zemí. V říjnu 2012 mělo sdružení Conditio humana již 32 členů.

Úseky veřejné činnosti Conditio humana

Sdružení vykonává v souladu s čl. II.2 PDF stanov zejména tyto činnosti:

Chcete nám pomáhat a být součástí naších aktivit?

šipkaRádi Vás uvítáme jako našeho člena!

Neuvažujete o členství, ale vidíte možnost nás podporovat?

šipkaBudeme vděční za Váš dar či jinou formu podpory

Chtěli byste nám navrhnout další činnosti? Máte dotaz k našim aktivitám?

šipkaNeváhejte nás kontaktovat zprávou na adrese info@conditiohumana.cz

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu