Aktuality
vždy na našem FB
Facebook

Chci darovat spolku Conditio humananebo
darujme.cz


Představitelé a grémia spolku

Orgány Conditio humana jsou obsazovány Členským sněmem, který se schází přinejmenším jednou ročně. Toto neplatí pro členy Vědecké rady, které jmenuje Správní rada. Čestní členové spolku jsou voleni přímo členy spolku přítomnými na Členském sněmu.

K účasti na Členském sněmu jsou oprávněni všichni členové organizace, kteří mají všeobecné a rovné volební právo. Kompetence a úkoly zvolených reprezentantů regulují PDF stanovy spolku. Podmínky volby určuje interní PDF volební řád, na průběh volby dohlíží volební komise.

Správní rada předkládá každý rok všem členům spolku zprávu o činnosti. Zároveň je každý rok vypracován přehled o finančním hospodaření, který musí být odsouhlasen Dozorčí radou a v poslední instanci i Členským sněmem.

Od ledna do července 2012, kdy byla zvolena první Správní a Dozorčí rada, bylo vytváření spolku Conditio humana koordinováno Přípravným výborem. Jeho členy byli Jana Nosková, Jiří Dufka, Jiří Friedl, Pavel Mašarák a Adrian Portmann.

Přípravný výbor Conditio humana

Členové Přípravného výboru Conditio humana. Zleva doprava: Jiří Friedl, Adrian Portmann, Jiří Dufka,
Pavel Mašarák, Jana Nosková. 31. května 2012, Brno, ul. Vinohrady 20.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu

darujme.cz

Stát se členem Jak se stát členem

Zamlouvá se Vám činnost spolku Conditio humana, ztotožňujete se s jeho cíli? Chtěl byste podporovat dobrou věc? Jednoduše se staňte jedním z nás!

Členskou přihlášku můžete vyplnit online na tomto webu.

Úplné informace
ke členství