Aktuality
vždy na našem FB
Facebook

Chci darovat spolku Conditio humananebo
darujme.cz


Vědecká rada

Vědecká rada je akademickým poradním sborem sdružení Conditio humana. Dohlíží zejména na jeho publikační činnost a podává doporučení, jaké tituly se mají připravit k vydání a jakou další vzdělávací činností se má sdružení zabývat. Vědecká rada je obsazena špičkovými odborníky z oborů humanitních věd z řady zemí.

Vlajka Mgr. Aleš Binar, Ph.D.
Univerzita obrany (Brno)

Vlajka Prof. Chad Bryant
University of North Carolina (Chapel Hill)

Vlajka Dr. István Janek
Historický ústav Maďarské akademie věd (Budapešť)

Vlajka doc. Petr Kaleta, Ph.D.
Univerzita Karlova (Praha)

Vlajka doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
Západočeská univerzita (Plzeň) / Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (Drážďany)

Vlajka dr. hab. Piotr Maciej Majewski
Varšavská univerzita (Varšava) / Muzeum Druhé světové války (Gdaňsk)

Vlajka Dr. phil. Mirek Němec
Univerzita J. E. Purkyně (Ústí nad Labem)

Vlajka Dušan Segeš, Ph.D.
Historický ústav Slovenské akademie věd (Bratislava)

Vlajka Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Mohuč)

Vlajka Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Univerzita Karlova (Praha) / Ústav pro soudobě dějiny AV ČR / o.s. Antikomplex

Vlajka doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Slezská univerzita (Opava)

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu

darujme.cz

Stát se členem Jak se stát členem

Zamlouvá se Vám činnost spolku Conditio humana, ztotožňujete se s jeho cíli? Chtěl byste podporovat dobrou věc? Jednoduše se staňte jedním z nás!

Členskou přihlášku můžete vyplnit online na tomto webu.

Úplné informace
ke členství