Aktuality
vždy na našem FB
FacebookEt altera pars

Autobiografická řada

Tato řada má, vzhledem k programu sdružení Conditio humana, mezi ostatními řadami zvlášť důležité postavení. Jejím hlavním cílem je posílit reflexi individuálního lidského prožitku nejnovější minulosti. Titul řady vychází z latinského přísloví Audiatur et altera pars (Budiž slyšena i druhá strana), které vyjadřuje zásadu zakotvenou v římském právu, že nikdo nesmí být souzen bez slyšení a možnosti přednést svoji vlastní výpověď.

„Nejdříve poslouchat, soudit až potom“: V přeneseném smyslu lze tuto zásadu pro reflektování a hodnocení dějin a současnosti chápat jako morální imperativ. To platí zvlášť pro pohnutou minulost střední Evropy ve 20. století, kdy došlo ve středoevropských společnostech k výraznému upevňování obrazů „těch druhých“, většinou nepřípustně šablonovitých a účelově zkreslených.

Brát v potaz i pohledy „těch druhých“ – to je neustálá výzva, jejíž naplnění by mělo být samozřejmostí. Conditio humana se snaží přispívat k tomu, aby překážek pro vzájemné poznání a chápání našeho způsobu uvažování bylo v budoucnu trochu méně. O to více se ale nabízí šancí se nepředpojatě, s potřebnou dávkou empatie vcítit do těch, kteří z různých příčin stáli v minulosti někde jinde než my či naši předci.

Řada Et altera pars se snaží zprostředkovat lidská svědectví v širším než národním kontextu; se svědectvími pracuje vědomě popularizačním způsobem. Obrací se tedy na širší čtenářskou obec. Jednotlivé publikace obsahují buď autentické autobiografické vyprávění pouze jednoho pamětníka, nebo sbírku výpovědí sestavenou a uvedenou editorem. Vydání jednotlivých titulů řady bude zpravidla kombinováno s uspořádáním veřejných besed s autory-pamětníky.

Hledáme pamětníky

Sdružení Conditio humana hledá stále nová zajímavá svědectví, jejichž zpřístupněním se naše vize „zlidštění“ pohledu na nejnovější dějiny může naplnit. Jste-li sám pamětníkem a přejete-li si, aby Vaše prožitky neupadly do zapomnění, nebo jste-li potomek autorů zajímavých svědectví či víte-li o takových zatím nepublikovaných textech, dejte nám prosím o sobě vědět. Obratem se s Vámi spojíme.

Připravujeme

V současnosti připravujeme mj. následující tituly.

Milada Závodská (ed.)

Housle a kůň. 20. století očima moravského Roma Rudolfa Daniela.

Emil Hruška

My, hoši ze Sudet… Povídky z českého pohraničí (česko-německy).

Adrian von Arburg – Tomáš Dvořák (ed.)

Vzpomínky Němců zůstavších v Československu v letech 1947–1955.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu