Aktuality
vždy na našem FB
FacebookMimo ediční řady

Jen výjimečně vydáváme knihy i mimo ediční řady. Stává se to hlavně v případech publikací, které vznikly v kooperaci s jinými institucemi.

Vydané tituly

obálka

Jana Nosková – Jana Čermáková (ed.)

Měla jsem moc krásné dětství

Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren. Brno: EÚ AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna 2013.

vydáno za finanční podpory Conditio humana, z.s.

Anotace a detaily
Koupit

Ve dvojjazyčné (česko-německé) knize je publikováno třinácti upravených interview s obyvateli Brna německého původu. Interview vznikla pomocí metody orální historie a tematicky se zaměřují na každodenní život v multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946. Partnery rozhovorů nahraných v letech 2009–2012 byly osoby narozené v letech 1919–1935, které v současné době žijí v Německu, ve Švýcarsku nebo v Brně. Kniha je uvedena teoretickou studií zabývající se historií Brna, tématem dětství a mládí v etnologické a historické literatuře, metodou orální historie a kontextem vzniku sbírky rozhovorů. Kniha představuje pokus o zmapování vzpomínek na každodenní život dětí v československém velkoměstě v meziválečném a válečném období. Součástí knihy jsou životopisné medailony respondentů, glosář, uličník, geografický a jmenný rejstřík a černobílé fotografie.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: mimo
Číslo v řadě: -
Počet stran 706
ISBN: 978-80-87112-74-8 (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno. Brno
978-80-86736-32-7 (Statutární město Brno, Archiv města Brna)
Rok vydání: 2013

Knihu lze objednat u EÚ AV ČR.

Titul je též k dostání v řadě internetových a konvencionálních knihkupectví.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu