Aktuality
vždy na našem FB
FacebookSponsoring

Jako nezisková organizace je sdružení Conditio humana odkázáno na finanční podporu od různých subjektů. Udržování profesionálních struktur organizace, která funguje jako občansky založené, plně nezávislé výzkumné a nakladatelské středisko, by nebylo možné bez svépomoci z vlastních řad, ale zejména bez podpory z externích zdrojů.

Finanční zdroje sdružení

Hmotné zdroje pro činnost Conditio humana lze rozdělit takto:

Zatímco nákladné úkoly během výstavby sdružení byly hrazeny pouze z členských příspěvků a ze soukromých investic vlastních členů, je pro další rozvoj činnosti absolutně nezbytné čerpání z externích zdrojů. Od podzimu 2012 proto podává sdružení průběžně grantové návrhy na jednotlivé projekty – vydání knihy či uspořádání veřejných akcí – u různých veřejnoprávních subjektů.

I Vy nám můžete pomoci

Jak nás podporovat Narůstající grantová agenda a s ní spojené konkrétní projekty však nemůžou být zvládnuty bez zajištění prostředků pro běžnou režii sdružení. Zde naráží vlastní síly členů na své limity. Proto Vám budeme velice vděční, podpoříte-li naše sdružení finančním darem v libovolné výši.

šipkaVíce informací ke způsobům poskytnutí sponzorského daru.

Příklady pro sponsoring

Pro Vaši bližší představu uvádíme některé příklady nákladů, které běžná režie, řešení publikačních projektů a plánovaný další rozvoj sdružení Conditio humana vyžadují:

Běžný provoz

Položka Náklady
kancelářské potřeby, papír, toner 8 000 Kč / rok 320 € / rok
vedení účetnictví, ekonomické poradenství 10 000 Kč / rok 400 € / rok
* zřízení postu grantového manažera (prac. úvazek 0,5) 15 000 Kč / měsíc 600 € /měsíc
* zřízení postu jednatele (prac. úvazek 0,3) 9 000 Kč / měsíc 360 € /měsíc

Strukturální zázemí

Položka Náklady
* pronájem kanceláře o velikosti 25 m2 6 000 Kč / měsíc 240 € / měsíc
* alternativa: pronájem kanceláře s prostorem pro zřízení příruční knihovny a archivu (40 m2) 8 000 Kč / měsíc 320 € / měsíc
* 1 knižní police 2 000 Kč 80 €
* 1 speciální police pro archivování historických pramenů, rukopisů a výpovědí pamětníků 2 500 Kč 100 €
* 1 počítač, obrazovka, tiskárna 14 000 Kč 560 €

Public relations

Položka Náklady
* leták s prezentací cílů a činnosti CH (náklad 1000 ks, včetně grafického návrhu) 8 000 Kč 320 €
* velkoformátový banner pro veřejné akce 5 000 Kč 200 €
průběžná údržba a aktualizace webu 15 000 Kč / rok 600 € / rok
* zprovoznění webshopu pro přímý prodej knižní produkce CH 29 000 Kč 1 160 €

Příprava knih

Položka Náklady
Překlad 100 NS textu do češtiny
do němčiny
30 000 Kč
50 000 Kč
1 200 €
2 000 €
Jazyková redakce 100 NS textu čeština
němčina
8 000 Kč
12 500 Kč
320 €
500 €
Technická redakce 100 NS textu 6 000 Kč 240 €
Sazba knihy (rozsah 250 stran) 20 000 Kč 800 €
Tisk a vazba knihy à 250 stran 25 000 Kč 1 000 €


Uvedeny průměrné hodnoty podle zkušeností a průzkumu trhu (stav říjen 2012).
* položky týkající se plánovaného dalšího rozvoje

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu