Aktuality
vždy na našem FB
Facebook

Chci darovat spolku Conditio humananebo
darujme.cz


Stát se členem

Proč se stát členem

Stát se členem Conditio humana je neziskovým občanským sdružením. Žije tedy z iniciativ a podnětů svých členů, ale také z jejich ochoty zasazovat se o společné cíle. Naše sdružení chce působit nejen dovnitř české společnosti, ale také ve středoevropském kontextu. Je tedy důležité, aby sdružení bylo prostřednictvím svých členů pevně zakotveno v různých regionech České republiky i v ostatních zemích střední Evropy. Hledání porozumění napříč jazykovými a kulturními jinakostmi začíná již v řadách našeho členstva.

Ztotožňujete-li se cíli a činností Conditio humana, rádi Vás uvítáme mezi našimi členy. Můžete tak podpořit dobrou věc, o které jste třeba v minulosti už sami přemýšleli, jejíž uskutečnění ale není v možnostech jednotlivce.

Práva a povinnosti členů upravují stanovy, a to konkrétně v bodech V.1.3 a V.1.4.
Stanovy spolku Conditio humana (PDF 240 KB).

Výhody členství

Zapojte se i vy Pro členy občanského sdružení Conditio humana platí tyto výhody:

Podmínky členství

Podle platných stanov sdružení existují následující podmínky pro členství:

šipkaČlenství a práva členů sdružení nejsou nijak vázána na státní občanství ČR nebo EU.

Jak se přihlásit

Můžete využít jednu z následujících možností:

Členský příspěvek

Výše ročního členského příspěvku je aktuálně stanovena na 500 Kč, pro členy ze zahraničí 20 EUR.

Veškeré členské příspěvky jsou investovány zpět do činnosti sdružení. Zejména v prvním období, kdy sdružení ještě nedisponuje prostředky z jiných zdrojů, se jedná o cennou podporu obecně prospěšné činnosti, které si velmi vážíme.

Podpoříte-li sdružení vyšší částkou než činí členský příspěvek, budeme samozřejmě rádi. Na sponzorské dary ve výši 1 000 Kč nebo více se vztahuje podle českého zákonodárství možnost odpočtu ze základu daně. Na tyto příspěvky vystaví sdružení dárcům písemné potvrzení, které je uznatelné Finančním úřadem. Možnosti sponsoringu.

Způsob úhrady členského příspěvku

Členský příspěvek zaplaťte prosím teprve poté, co jste od nás obdrželi potvrzení přijetí jako člena.

Přihláška

Členská přihláška

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu

darujme.cz

Stát se členem Jak se stát členem

Zamlouvá se Vám činnost spolku Conditio humana, ztotožňujete se s jeho cíli? Chtěl byste podporovat dobrou věc? Jednoduše se staňte jedním z nás!

Členskou přihlášku můžete vyplnit online na tomto webu.

Úplné informace
ke členství