Aktuality
vždy na našem FB
FacebookVeřejné akce

Veřejné akce Sdružení Conditio humana pravidelně organizuje vzdělávací akce, které jsou bezplatně přístupné veřejnosti. Zaměřujeme se zejména na pořádání či spolupořádání přednášek (jednorázových i v rámci tematických bloků), panelových diskuzí a prezentací nových knih. Spolupracujeme přitom často s partnerskými institucemi.

Zde najdete stručný popis našich aktuálních, již konaných a plánovaných veřejných akcí. Aktuální termíny oznamujeme výlučně na našich facebookových stránkách, které jsou volně přístupné i pro uživatele bez vlastního facebookovéhu účtu. Další informace k některým akcím uvádí na svých internetových stránkách i naše partnerské instituce.

Právě probíhá

V současnosti nejsou plánovány žádné veřejné akce.

Pořádali jsme

Moderní přímá demokracie. Švýcarsko-český dialog (11. listopadu 2014, Plzeň)
Švýcarsko

Švýcarské velvyslanectví v Praze a občanské sdružení Conditio humana zahájí v úterý 11. listopadu 2014 v Měšťanské besedě v Plzni, Kopeckého sady 13 v 18.00 hodin výstavu “Moderní přímá demokracie”. Součástí vernisáže je také veřejná diskuse za účasti významných osobností ze Švýcarska i České republiky.

Jaký je stav přímé demokracie ve 21. století a jak může přímá participace občanů na rozhodování o veřejných věcech přispět „ke zmírnění krize demokracie“? Odpověď na tyto otázky se pokusí dát Andreas Gross, politolog a poslanec Národní rady Parlamentu Švýcarské konfederace a předseda sociálně demokratické frakce v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Na švýcarského hosta naváže politolog doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., působící na Metropolitní univerzitě v Plzni a v Praze, a to přednáškou o možnostech a limitech přímé demokracie v České republice.

V následné panelové diskusi dále vystoupí švýcarský velvyslanec v Praze Markus-Alexander Antonietti, plzeňský aktivista a komunální politik Petr Vaněk a komentátor serveru Echo24.cz Petr Holub. Moderátorem diskuse je švýcarský historik působící v České republice Adrian Portmann, Ph.D.

Bude možné sledovat online na internetové stránce www.memza.cz.

Výstava na téma přímá demokracie (23 panelů) bude v prostorách Měšťanské besedy ke zhlédnutí do 21. listopadu 2014, přibližuje historii a vývoj systému nepřímé i přímé demokracie ve Švýcarsku a v České republice.

Kontakt pro další informace: Švýcarské velvyslanectví v Praze,
PhDr. Soňa Kritzlerová, Tel. 220 400 625, Email: sona.kritzlerova@eda.admin.ch.

Program

šipkastáhnout e-pozvánku (PDF) zde

šipkastáhnout životopisy účastníků panelové diskuze zde

šipkaStránky švýcarské ambasády v Praze zde

Loga

Brněnská prezentace knihy Václava Kašky Neukáznění a neangažovaní (Brno – 19. listopadu 2014)
Neukáznění a neangažovaní

Zveme Vás na besedu s autorem námi nedávno vydané knihy Neukáznění a neangažovaní. Tento druhý titul naší monografické řady se zabývá disciplinací členů Komunistické strany Československa během „zakladatelského období“ komunistického režimu v Československu v letech 1948 až 1952.

Prezentace knihy se bude konat ve středu 19. listopadu 2014 v Brně, konkrétně v kavárně FALK, Gorkého 12 (naproti FF MU) od 18.00 hodin. O knize bude referovat autor, následuje diskuse, kterou bude moderovat historik doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR).

šipkastáhnout pozvánku (JPG) zde

První prezentace knihy se konala v rámci festivalu „Svět knihy 2014“ v Praze dne 16. května 2014. Kromě autora se prezentace za CH zúčastnili Adrian Portmann, Sandra Kreisslová a Petr Sedlák.

Svět knihy 2014

Prezentace nové knihy Piotra M. Majewského o sudetských Němcích (Praha – 26. listopadu 2014)
Sudetští Němci 1848-1948

Knihovna Václava Havla a sdružení Conditio humana Vás zvou na slavnostní prezentaci českého vydání knihy polského historika Piotra M. Majeweského Sudetští Němci 1848–1948. Dějiny jednoho nacionalismu, která se bude konat dne 26. listopadu 2014 od 18.00 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1.

Knihovna Václava Havla

Původně polsky napsaná monografie je přepracovaným překladem několikrát oceněné syntézy, která podává ucelený přehled o sudetoněmeckém hnutí od jeho vzniku až do násilného konce soužití Čechů a Němců ve společném státě a představuje významný vklad do výzkumu o česko-německých vztazích.

Vernisáže se zúčastní autor. Knihu lze na prezentaci zakoupit za zlevněnou cenu 450 Kč.

Kniha vychází ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku a s podporou Česko-polského fóra. Více o knize viz zde.

Moderní přímá demokracie. Švýcarsko-český dialog (2. června 2014, Brno)
Švýcarsko

Švýcarské velvyslanectví v Praze a občanské sdružení Conditio humana zahájí v pondělí 2. června 2014 v Moravské zemské knihovně v Brně výstavu “Moderní přímá demokracie” Součástí vernisáže je také veřejná diskuse za účasti významných osobností ze Švýcarska i České republiky.

Jaký je stav přímé demokracie ve 21. století a co by se Česká republika ne(měla) od Švýcarska učit? Odpověď na tuto otázku se pokusí dát Bruno Kaufmann, známý švýcarský novinář, politolog a expert na přímou demokracii. Zda-li je přímá demokracie lékem či pohromou je obsahem příspěvku doc. Mgr. Pavla Šaradína, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Ostravě.

V následné pódiové diskusi vystupují dále senátorka JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., novinář Karel Škrabal a předseda spolku Děti Země RNDr. Miroslav Patrik. Moderátorem diskuse je švýcarský historik působící v České republice Adrian Portmann Ph.D.

Bude možné sledovat online na internetové stránce www.memza.cz.

Výstava na téma přímá demokracie (23 panelů) bude v prostorách Moravské zemské knihovny vystavena od 2. června až 30. června 2014. Jejím obsahem je historie a vývoj systému nepřímé i přímé demokracie ve Švýcarsku a v České republice.

Kontakt pro další informace: Švýcarské velvyslanectví v Praze,
PhDr. Soňa Kritzlerová, Tel. 220 400 625, Email: sona.kritzlerova@eda.admin.ch.

Program

šipkastáhnout e-pozvánku (PDF) zde

šipkastáhnout program pódiové diskuse (Brno, 2. června 2014, 18.00 – 21.00 hod) zde

šipkastáhnout tiskovou zprávu zde

šipkaOznámení akce na webu MZK zde

šipkaStránky švýcarské ambasády v Praze zde

Loga

Další pódiová diskuse se spolu s prezentací výstavy bude konat také v Plzni (11. listopadu 2014).

Moderní přímá demokracie. Švýcarsko-český dialog (zahájení 4. dubna 2014, Praha)
Švýcarsko

Dne 4. dubna 2014 zahajujeme nový projekt, který Conditio humana realizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím Švýcarské konfederace v České republice a dvěma mediálními partnery (Hospodářské noviny, Respekt). V rámci švýcarských dnů se v Městské knihovně v Praze ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 16.30 do 19.30 hodin uskuteční pódiová diskuze s názvem „ŠVÝCARSKÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE: Model pro Českou republiku?“.

Tato veřejná akce (vstup volný) současně zahájí výstavu „Moderní přímá demokracie“, jež shrnuje historii a vývoj systému přímé demokracie ve Švýcarsku a v České republice. Pódiové diskuse se zúčastní přední švýcarští a čeští odborníci z akademické oblasti, politici i novináři. Výstava a panelová diskuse poskytnou ideální platformu pro výměnu myšlenek, umožní občanům klást kritické dotazy a do hloubky o nich diskutovat.

Program

šipkastáhnout e-pozvánku (PDF) zde

šipkastáhnout program pódiové diskuse (Praha, 3. dubna 2014, 16.30 – 19.30 hod) zde

šipkaOznámení akce na webu Městské knihovny v Praze zde

šipkaStránky švýcarské ambasády v Praze zde

Loga

Další pódiové diskuse se spolu s prezentací výstavy budou v průběhu roku 2014 konat také v Brně (červen), v Plzni a dalších českých městech.

Cyklus “Odlišné jazyky – společné dějiny” (Brno – 2013)
Odlišné jazyky

šipkaAktuální přehled termínů (podzim 2013) stáhnout zde

Ve spolupráci s druhou největší českou knihovnou (Moravskou zemskou knihovnou v Brně) a dalšími partnery pořádá Conditio humana od února do prosince 2013 cyklus celkem 24 přednášek s následnou debatou. Pod titulem „Odlišné jazyky – společné dějiny“ jsou prezentovány různé aspekty spolužití mezi Čechy a (nejen) Němci v českých zemích od 19. století až do současnosti. Záměrem cyklu je poskytnout zájemcům o historii vhled do česko-německých vztahů na území České republiky, jak se utvářely od vzniku etnického nacionalismu v 19. století. Pozornost je věnována jak obdobím před druhou světovou válkou, protektorátu a poválečným událostem, tak vývoji v druhé polovině 20. století a současnému stavu. Některé přednášky se dotýkají i kulturních témat.

Cyklus zahrnuje 24 přednášek, které jsou rozvrženy do dvou částí během jarního a podzimního semestru 2013. Přednášky se konají vždy v úterý od 18.00 hodin v prostorách Moravské zemské knihovny (Velký přednáškový sál). Na přednášky přijíždí do Brna renomovaní badatelé z České republiky a Německa. Jedná se o unikátní příležitost poznat názory českých i vzácných zahraničních odborníků a položit jim otázky během kultivované diskuze.

Fotogalerie

Infoleták k cyklu můžete stáhnout zde. Termíny a program v jarním semestru 2013 najdete zde. Program podzimního semestru bude k dispozici od srpna 2013 přímo na stránkách MZK. Tamtéž si můžete volně stáhnout i audiozáznamy jednotlivých již konaných přednášek.

Cyklus přednášek Odlišné jazyky – společné dějiny je podporován Česko-německým fondem budoucnosti a Goethe-Institutem v Praze. Vedle Moravské zemské knihovny v Brně jsou dalšími partnery cyklu Ackermann-Gemeinde a Centrum občanského vzdělávání MU.

logo     logo

logo     logo     logo

Přednáška Piotra M. Majewského o sudetských Němcích (Brno 24. září, Praha 26. září 2013)

Conditio humana připravuje české vydání standardního díla polského historika Piotra M. Majewského o sudetských Němcích. Už před vydáním české verze knihy pořádáme dvě přednášky tohoto renomovaného odborníka v Brně a v Praze:

  • Brno: úterý 24. září 2013, zasedácí místnost děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ul. Arne Nováka 1, budova D, 2. NP, začátek: 14.30 hod; pozvánka ke stažení zde
  • Praha: čtvrtek 26. září 2013, Knihovna Václava Havla, Galerie Montmartre, ul. Řetězová 7, začátek: 19.00 hod; více informace zde

Fotogalerie

Umění zabíjet. Výstava fotografií Lukáše Houdka (Brno – květen až září 2013)
Umění zabíjet

Výstavu spolupořádá Conditio humana se Sokolem Brno I a Muzeem romské kultury.

Umění zabíjet je sérií 25 fotografií, které jsou rekonstrukcí vybraných masakrů německého civilního obyvatelstva v českých zemích v roce 1945. Pět fotografií v nadživotní velikosti bude instalováno před brněnským „Stadionem“. Muzeum romské kultury nabídne návštěvníkům celou sérii 25 fotografií.

Výstava probíhá od května do září 2013 na dvou místech v Brně:

  • Stadion Sokol Brno I, Kounicova 20/22 (31.5.–30.6.)
  • Muzeum romské kultury, Bratislavská 246 (24.5.–22.9.)
  • Vernisáž se koná dne 23. května 2013 od 16.00 hod v prostorách Muzea romské kultury.
Členský sněm Conditio humana (Brno – 15. června 2013)

Všechny členy CH srdečně zveme na letošní Členský sněm, který se bude opět konat v Brně, a to v sobotu 15. června 2013 odpoledne. Doprovodný program začíná již v pátek večer, v neděli zveme zájemce na výlet do Pohořelic a Mikulova. Bližší informace a program sněmu obdrží všichni členové s příštím newsletterem.

  • Taneční škola Danza, Generála Píky 1993, Brno – Černá Pole
    sobota, 15. června 2013

Fotogalerie

Nepřející sousedé? Panelová diskuze o Češích a Rakušanech ve 20. století (Brno – duben 2013)

Diskuze se konala 17. dubna 2013 v Moravském zemském muzeu v Brně ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje (projekt Porta culturae) a za účasti rakouských a českých historiků. Akce se účastnilo cca 80 návštěvníků.

Fotogalerie

Prezentace knihy „Češi a Poláci na Těšínsku ve 20. století: Konflikt nebo porozumění?“ (Praha – březen 2013)

Prezentace knihy historika Jiřího Friedla, kerá je společnou publikací Conditio humana a Historického ústavu Akademie věd ČR, se konala v Polském institutu v Praze 12. března 2013. Diskuzi moderoval Vladimír Kučera (ČT, Mladá fronta Dnes).

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu